Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
INSTÄLLT Årsmöte och utdelning av utmärkelser! INSTÄLLT
2020-03-19 22:30

Huvudstyrelsen beslutade igår att ställa in årsmötet för IFK Strängnäs den 29/3.

Grunden till beslutet är de rådande omständigheterna i landet och övriga delar av världen.

Vi kommer att kalla till årsmöte med utdelning av utmärkelser när läget har stabiliserats.


Fram till dess årsmötet hållits fortsätter nuvarande förtroendevalda sina uppdrag. Detta gäller både sektioner och huvudstyrelse.


/ IFK Strängnäs huvudstyrelse

gnm Anica Thor


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huvudstyrelsen bjuder in alla medlemmar till årsmöte söndagen den 29 mars kl.16.00 i klubblokalen.

I agendan för mötet:

·       Föredragning av verksamhetsberättelser och förvaltningsberättelse

·       Revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet

·       Val av halva huvudstyrelsen för 2 år

·       Val av sektionsstyrelser för 1 år

·       Val av sektionsrepresentanter i huvudstyrelsen

·       Beslut om medlemsavgifter 2021

·       Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

·       Utdelning av utmärkelser

 

 

Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast 3 veckor innan årsmötet (8 mars).

 

Röstberättigade vid mötet är medlemmar födda 2005 eller tidigare som har betalt alla sina avgifter till föreningen.

 

Vi ser fram emot att se er på årsmötet!


Välkomna!


Huvudstyrelsen

gnm Patricia WallénÅrsmöte

Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen. Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till huruvida styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Det är också här vi beslutar om verksamhetsinriktning och budget. Man kan ta del av de ekonomiska rapporterna från föreningen.

Det är viktigt att många kommer på ett årsmöte för att kunna välja styrelse för verksamhetens framtid om i värsta fall ingen skulle komma så kan man inte välja styrelse och har man ingen styrelse får man inte bedriva någon verksamhet.

Just nu behöver vi 1 ledamot till huvudstyrelsen med sekreterarkunskap, vilket innebär, föra protokoll under mötet, skicka ut kallelser och ev andra administrationsuppdrag.

Till sektionsstyrelsen Handboll behöver vi 2 ledamöter som vill vara med och utveckla handbollen! Ser gärna att man har viljan att utveckla IFK Strängnäs Handbollssektion vad gäller rekrytering och att behålla de lag vi har idag. Och ytterligare en person som kan vara med och se och lära under året för att ta på sig ett ansvar under nästkommande år.

Vi har möte ca 10 gånger per år och jobbar på däremellan med diverse för att driva föreningen med rätt regelverk, få in pengar till att bedriva verksamheten, rekrytera spelare, ledare, sponsorer. Vi har en stabil ekonomi och många saker på plats men många områden att utveckla och bli bättre på!