SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Para Friidrott
Information om Para Friidrott

Klassificering inom friidrott

För att kunna träna parafriidrott behöver du inte tänka på klassificering, men om du vill börja tävla och framförallt satsa på din friidrott är det en viktig förutsättning. Utan klassificering är det omöjligt att tävla på lika villkor och det skulle antagligen inte vara speciellt stimulerande att tävla för dig som utövare. Målet med klassificering är att funktionsnedsättningen ska ha minsta möjliga påverkan på resultaten vid tävlingar.

Inom Svensk Friidrott finns det inga krav att ha genomfört en klassificering innan du tävlar, med undantag för nationella mästerskap där klassificering är ett krav. Även vid internationella tävlingar och mästerskap är det ett krav på klassificering. Men vad innebär egentligen klassificering?

Så funkar klassificering. Video från Sveriges Paralympiska Kommitté.

Vad innebär klassificering?

Med klassificering menas att den aktiva får sin funktionsnedsättning bedömd utifrån friidrottens och grenens karaktär, vilket är anledningen till att klassningen i stor utsträckning baseras på funktion snarare än diagnos. Detta är en förutsättning för att aktiva ska kunna tävla på samma villkor utifrån sina förutsättningar. Det är inget konstigt att dela in utövare i olika klasser, vi gör det hela tiden inom friidrotten utifrån kön och ålder för att skapa så rättvisa tävlingar som möjligt.

Utmaningen med klassificeringen inom parafriidrotten är att hitta en balans mellan rättvisa tävlingar och utmanande startfält. Skapas det ett system med för få klasser blir det orättvisa tävlingar som missgynnar aktiva med svårare funktionsnedsättningar samtidigt som för många klasser medför för liten konkurrens med risken att det inte är stimulerar till tävling. 

För att i Sverige skapa konkurrenskraftiga klasser har ett nationellt klassningssystem tagit fram som följer de internationella klasserna. Det innebär att vissa klasser har slagits ihop för att skapa konkurrenskraftiga startfält. Svensk Friidrott har i det nationella klassningssystemet skapat klasser för icke-klassificerade utövare (Na-klass), vilket ska stimulera fler till att tävla och underlätta för föreningar att arrangera tävlingar. Ladda ner Svensk Friidrotts klassningssystem nedan:  

Internationell klassificering

Internationellt finns det betydligt fler klasser, vilket gör att friidrottare kan tävla på lika villkor men också att det ibland kan kännas svårt att följa och förstå. För den som gillar friidrott som innebär det fler tävlingar och ännu fler spännande dueller. Vad sägs om att vid senaste paralympiska spelen kunde du som publik se över 30 stycken 100m finaler?

Regelverk för klassificering

Internationella Paralympiska Kommittén (IPC) har tagit fram regelverket för klassificering, The Classification Code, som beskriver vilka typer av nedsättningar som är godkända enligt följande:

Rörelsenedsättningar (R)

 1. Kortväxthet
 2. Hypertoni – Muskelspänningar
 3. Nedsatt muskelstyrka
 4. Nedsatt rörelseomfång – Ledstelhet
 5. Amputation/Dysmeli – Missbildningar
 6. Ataxi – Skakningar
 7. Athetos – Motoriska svårigheter
 8. Benlängdsskillnad

Synnedsättning (S)

Graden av synnedsättning som enligt International Blind Sports Association (IBSA) är giltiga är: idrottare med ingen ljusperception dvs helt blinda, eller idrottare med nedsatt synskärpa (<0.10), eller kraftig synfältsinskränkning.

Intellektuell funktionsnedsättning (I)

I enlighet med WHO:s definition ingår idrottare med IQ under 75 samt brister i minst 2 adaptiva förmågor. De internationella organisationerna Virtus och Special Olympics har klassificeringssystem som har motsvarande klass, vilket innebär att dessa idrottare även kan tävla internationellt.

Klassificering av parafriidrottare

För att kunna tävla vid nationella mästerskap, så som SM behöver utövaren få sin funktionsnedsättning bedömd av en klassificerare. Denna process består av två delar, dels är det att utövaren ska skicka in ett medicinskt kort men även få sin funktionsnedsättning bedömd av en proffessionell klassificerare. För att bli klassificerad inom parafriidrotten ska ovannämnda regelverk följas samt att funktionsnedsättningen ska:

Vara ett permanent tillstånd och orsakas av ett giltigt diagnosticerat underliggande hälsotillstånd.

Tidigare klassificerade utövare behöver inte klassificera sig på nytt/årligen. 

Nedan följer steg för steg för hur du blir klassificerad:

 1. Skicka in medicinskt kort till licenser@parasport.se (Ladda ner medicinskt kort här)
 2. Skicka kopia till anna.hojer@friidrott.se och informera om att du vill bli klassificerad. Du blir då uppsatt på lista för klassifciering.

 3. Du får en preliminär nationell klass på svar via mail. Idrottare kan bli kallade till klassificering i samband med tävling. De kommer då att bli informerade om det och får då träffa en klassificerare på plats som genomför ytterligare undersökningar och bedömning. Du får information om din bekräftade nationella klassificering direkt på plats.

Det finns flera underliggande hälsotillstånd som kan leda till ovannämnd definition men som enligt IPC inte räknas som giltiga inom klassificering för parafriidrotten. Exempel på dessa är smärta, trötthet, överrörlighet, hörselnedsättning, NPF-diagnoser och så vidare. Dessa tillstånd kan självklart definieras som funktionsnedsättningar i andra sammanhang men faller utanför definitionsgränserna som IPC har antagit för parafriidrotten.

Klassindelning i parafriidrott

En tumregel för klassindelning är ju lägre siffra, desto gravare funktionsnedsättning. Som exempel har en friidrottare i klassen S-11 gravare synnedsättning än jämförelsevis en friidrottare i klassen S-12/S-13. 

Klassning för idrottare med rörelsenedsättning är i stort sett baserad på funktion och skiljer sig från gren till gren, medan idrott för personer med synskada alltjämt använder olika synskadegränser som mått. För idrottare med intellektuell funktionsnedsättning finns ingen uppdelning i klasser.